• با سفرای کشورهای غیر مقیم برای جمهوری اسلامی افغانستان روی روند صلح بحث و تبادل نظر صورت گرفت

  برنامه ای تحت نام "ارایه معلومات در رابطه به روند مذاکرات صلح میان هیئت ج.ا.ا. و تحریک طالبان" با اشتراک سفرا و شارژدافیر های کشورهای غیر مقیم برای افغانستان شامل مجارستان، کرواسیا، سلواکیا، سلوانیا و کوزوو به تاریخ ۷ میزان سال روان در سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم انقره دایرگردید.

   در آغاز این برنامه آقای حبیب احمد خنجانی شارژدافیر این سفارت ضمن اظهار سپاس از حضور سفرا و دیپلوماتان کشورهای غیر مقیم برای افغانستان  اظهار داشت که صلح نیاز مبرم مردم ماست و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در راستای آغاز گفتگو ها میان جمهوری اسلامی افغانستان و تحریک طالبان تلاش های زیادی انجام داده است و مردم افغانستان نیز قربانی های بیشماری را درین راستا متقبل شده اند.

  آقای خنجانی این فرصت بدست آمده را تاریخی دانست و از کشورهای دوست تقاضا نمود تا از موقف دولت و مردم افغانستان حمایت کنند.

  در ادامه آقای محمد مصدق فقیری معاون سفارت ج.ا.افغانستان مقیم انقره توضیحات مفصل در رابطه به روند جاری در دوحه ارایه نموده و جزئیات این گفت و گو ها را با سفرای محترم شریک ساخت.

  آقای فقیری در مورد توقعات مردم افغانستان ازین روند و ضرورت ادامۀ همکاری های جامعه جهانی با جمهوری اسلامی افغانستان نیز صحبت کرد و روی برقراری آتش بس تاکید ورزید و از سفرای محترم تقاضا نمود تا کشورهای شان نیز از برقراری آتش بس در افغانستان حمایت نمایند.

  در اخیر برنامه به سوالات سفرای محترم و نمایندگان سفارت های غیر مقیم به افغانستان پاسخ ارایه شد.