• ملاقات سفیر ج.ا.ا. با محترم Ahmet Çalik رئیس کمپنی Çalik Holding

    جناب امیرمحمد رامین، سفیر ج.ا.ا. در جریان یک سفر رسمی به شهر استانبول با آقای احمد چالیک، رئیس کمپنی چالیک هولدنگ ترکیه ملاقات نمود.

    درین ملاقات تیم اقتصادی سفارت نیز حضور داشت.

    در نخست اقای چالیک در مورد فعالیت های کمپنی شان در زمینه پروژه های ساختمانی و زیر بنایی، انتقال برق در کشورهای آسیای میانه و دیگر کشور های منطقه معلومات ارائه نموده اظهار داشت که این کمپنی مسوولیت اکمال پروژه انتقال برق میان (ترکمنستان- افغانستان- پاکستان) را نیز دارد و قرار است نخستین کار این پروژه در افغانستان در جریان سال ۲۰۲۱ آغاز گردد.  موصوف جهت تسریع آغاز کار عملی این پروژه خواهان جلب همکاری هرچه بیشتر حکومت افغانستان گردید.

    سفیر رامین، ضمن قدردانی از فعالیتهای مثمر این کمپنی و پروژه تاپ، از همکاری سریع و همه جانبه سفارت و مقامات ج.ا.ا. درین راستا اطمینان داد.