• تقدیر محصلین مؤفق از جانب سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در انقره

    جناب امیرمحمد رامین سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در انقره، با پنج تن از محصلین مؤفق که در برنامه رقابتی مقالات علمی میان محصلین خارجی از ۱۷۲ کشور که از جانب نهاد (YTB) در اخیر سال 2020 راه اندازی گردیده بود و مقامهای اول و دوم را کسب نمودند، درمقر سفارت ملاقات نمود.

    درین ملاقات دو تن از همکاران ادارۀ (YTB) و تعدادی از دیپلوماتان و اتشه تحصیلی سفارت نیز حضور داشتند. نخست سفیر رامین حضور محصلین را به سفارت ج.ا.ا. خوش آمدید گفته و اظهار داشت که افغانستان سرزمین استعداد هاست و اینکه امروز شما توانستید در برنامۀ رقابتی علمی درجمع محصلین خارجی اشتراک و درجات عالی را برای کشور و ملت عزیز خود کسب نمودید، یک افتخار بزرگ است که ما از آن قدردانی می نماییم.

    متعاقباً محصلین محترم در رابطه به مقالات و اثرهای علمی شان معلومات مفصل ارائه نمودند، همچنین چگونگی همکاری سفارت با ایشان در عرصۀ تحصیلات و فعالیتهای علمی شان، نیز مورد بحث قرار گرفت.

    در اخیر تحسین نامه های از جانب سفارت جهت تشویق محصلین متذکره و کسب افتخارات علمی شان برای شان اعطا گردید.

    قابل ذکر است که سفارت ج.ا.ا. در انقره از همچو محصلین ممتاز و مؤفق طی برنامه های ويژه در آینده ها نیز از ایشان تقدیر و تحسین خواهد نمود.