• تجلیل جشن نو روز در شهر انقره

  جشن نوروز بگونه ویژه و با اشتراک شماری از کشور های حوزه نوروز در شهر انقره ترکیه تجلیل شد.

  درین همایش که در منطقه کیچ اورن شهر انقره برگذار گردید، شماری از کشور های حوزه نوروز ساخته های دستی و نماد های فرهنگی کشور های شان را در نمایشگاه های جدا گانه به نمایش گذاشتند و به اجرای برنامه های هنری پرداختند.

  محترم امیرمحمد رامین سفیر افغانستان در ترکیه به حیث نخستین سخنران این همایش سال نو و جشن کهن نوروز را به شرکت کننده گان تبریک گفت و بر تلاش های حکومت افغانستان برای توسعه روابط بهتر سیاسی و فرهنگی میان کشور های منطقه به ویژه کشور های حوزه نوروز تاکید ورزید.

  سفیر افغانستان درسخنرانی اش صد ساله شدن روابط دیپلوماتیک میان افغانستان و ترکیه را هم زمان با آغاز سال 1400 خورشیدی یک اتفاق خوب تلقی نمود و بر توسعه بر روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان افغانستان و ترکیه تآکید ورزید.

   سفارت جمهوری اسلامی افغانستان نیز لباس های محلی و برخی نماد های کهن نوروز را با شماری از ساخته های دستی زنان افغان در ترکیه، درین همایش نوروزی به نمایش گذاشت و دختران و پسران  افغان به معرفی شماری از سنت های نو روز در افغانستان، پرداختند . این دختران و پسران افغان برخی غذا های محلی افغانستان را به شماری از شرکت کننده گان توزیع نمودند و به معرفی زعفران افغانستان نیز پرداختند.

  شماری از محصلان افغان در ترکیه نیز با اجرای نمایش اتن ملی افغانستان جشن کهن نوروز را گرامی داشتند.