• ملاقات محترم امیر محمد رامین سفیر ج.ا.ا. با رئیس آکادمی هنرها و نویسندگان انقره

    محترم امیرمحمد رامین سفیر جمهوری اسلامی افغانستان با خانم سلطانه اوزاتیش رئیس اکادمی هنرها و نویسندگان انقره  و تعداد از مسوولین این اکادمی با حضور بانو رامشه مرادی یکتن از نقاشان جوان و ماهر کشور، ملاقات نمودند.

    درین ملاقات روی فعالیتهای اکادمی هنرها  و همآهنگی جهت تدویر نمایشگاه های نقاشی ازجانب دوطرف درآیندۀ نزدیک که مبین عمق روابط تاریخی، دوستانه و برادرانه دوکشور باشد، صحبت و تبادل نظر صورت گرفت.

    همچنین از بانو رامشه مرادی که آثار نقاشی وی باعث معرفی هنر نقاشی افغانستان گردیده  و از وی در برنامه های رقابتی میان هنرمندان نقاش در کشورهای منطقه نیز دعوت گردیده است تقدیر صورت گرفت.

    سفیر رامین ضمن ابراز تشکری از اکادمی هنرها و نویسندگان انقره جهت تشویق بانو مرادی، اظهار داشت که سفارت افغانستان در انقره از همچو استعداد های افغان قدر دانی و حمایت  مینماید.