• مراسم نهال شانی به مناسبت صدمین سالگرد آغاز روابط دیپلوماتیک میان افغانستان – ترکیه

    به ادامه برنامه های گرامی داشت از صدمین سالگرد آغاز روابط دیپلوماتیک میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری ترکیه، امروز پنج شنبه 15 اپریل 2021 مراسم نهال شانی در پارک دوستی افغانستان- ترکیه در شهر انقره از سوی  سفارت جمهوری اسلامی افغانستان به همکاری ادارۀ شاروالی  انقره برگزار گردید. درین مراسم محترم امیر محمد رامین سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در انقره با تعدادی از کارمندان سفارت، محترم عمر بیک رئیس بخش جنگلات شاروالی انقره و محترم آقای محمد معصوم سون، مدیر روابط خارجی شاروالی انقره، حضور داشتند.

    سفیر جمهوری اسلامی افغانستان، ضمن یادآوری از صدمین سالگرد آغاز روابط دوستی و تاریخی دو کشور، اظهار داشت که این پارک دوستی نماد روابط نیک و دیرینه افغانستان و ترکیه میباشد.

    آقای رامین افزود، ما خرسندیم که امروز با دوستان ترکی خویش درین پارک نهال دوستی غرس می کنیم و امیدواریم که دوستی هردو کشور مانند نهال دوستی همیشه سبز و پایدار باشد.