• برگزاری ختم قرآن عظیم الشان و اتحاف دعا به روح شهدای حملات تروریستی اخیر در ولایات لوگر ، کابل و سایر نقاط افغانستان

    راسم ختم قرآن عظیم الشان و اتحاف دعا به روح شهدای حوادث اخیر تروریستی در ولایت لوگر و مکتب سیدالشهدأ در کابل، و سایر نقاط افعانستان در سفارت ج.ا.ا. برگزار شد.

    اشتراک کنندگان به روح شهدای رویداد های اخیر تروریستی، صحتمندی مجروحین و تامین صلح و ثبات پایدار در کشور، اتحاف دعا کردند و برای خانواده های قربانیان این رویدادها، صبر و تسلیت از درگاه ایزد متعال تمنا نمودند.

    همچنین در سوگ این رویدادهای خونین بیرق جمهوری اسلامی افغانستان در حالت نیمه برافراشته قرار گرفت.