• اطلاعیه رخصتی!

    به اطلاع عموم هموطنان گرامی مقیم ترکیه رسانیده میشود که سفارت و بخش خدمات قونسلی این نمایندگی دوشنبه آینده مورخ اول جنوری ۲۰۲۴ نسبت رخصتی عمومی در کشور میزبان تعطیل می باشد. قابل یاد آوریست که سفارت و بخش خدمات قونسلی این نمایندگی روزسه شنبه مورخ ۲ جنوری ۲۰۲۴ به شکل عادی به فعالیت های خویش ادامه میدهد.