• اطلاعیه

    جهت آگاهی و اطمینان خاطر هموطنان عزیز مقیم جمهوری ترکیه رسانیده می شود که تمامی اسناد قونسلی از قبیل برگه تولد، زوجیت خط، قرابت خط، وکالت خط و سایر اسنادی که از طریق سفارت افغانستان مقیم انقره و جنرال قونسلگری افغانستان مقیم استانبول صادر می‌گردند؛ به جانبین، مرکز و ادارات جمهوری ترکیه قابل قبول و معتبر می‌باشند. در این اواخر شایعاتی به نشر رسیده که گویا سند تثبیت هویت صادره توسط تیم قونسلی سیار سفارت افغانستان در ولایات جمهوری ترکیه؛ در قونسلگری افغانستان مقیم استانبول قابل اعتبار نبوده و تایید نمی گردد که این شایعات کاملا بی اساس بوده و از جانب هر دو نمایندگی تکذیب و رد می‌گردد. تمامی اسناد صادره از هر دو نمایندگی به شمول سند تثبیت هویت در نزد هر دو نمایندگی قابل اعتبار و اجرا می‌باشد. لازم به ذکر است که سند «تثبیت هویت» که توسط این نمایندگی‌ها صادر می‌شود -بجز از صدور پاسپورت الکترونیک- برای دریافت سایر اسناد و وثایق رسمی قابل قبول می‌باشد.