• اشتراک سفارت افغانستان در محفل تجلیل از ۱۰۳ مین سالگرد دوستی افغانستان و ترکیه در شهر قونیه

    اشتراک سفارت افغانستان در محفل تجلیل از ۱۰۳ مین سالگرد دوستی افغانستان و ترکیه در شهر قونیه به ادامه تجلیل از اول مارچ روز دوستی افغانستان و‌ ترکیه در ولایت سامسون، مستشار سفارت افغانستان حبیب احمد خنجانی و سکرتر اول وقونسل سفارت افغانستان سید عبدالبشیر سادات، در همایش تجلیل از یکصد و سومین سالگرد امضأ معاهده دوستی و همکاری میان افغانستان و ترکیه در شهر قونیه که به میزبانی دانشجویان و همکاری سفارت افغانستان صورت گرفته بود اشتراک نمود. در این محفل که تعداد کثیری از دانشجویان ، اساتید دانشگاه ها و افغان های مقیم قونیه اشتراک داشتند، محترم حبیب احمد خنجانی به نمایندگی از سفارت افغانستان ضمن خوش آمدگویی به حضار و مهمانان در محفل، یکصد و سومین سالگرد امضأ معاهده دوستی و همکاری میان افغانستان وجمهوری ترکیه را آغاز روابط نیک سیاسی و دوستانه تاریخی میان مردمان دو کشور دانسته که ملت های باهم برادر افغانستان و ترکیه را درطول تاریخ درسختی ها و خوشی ها در کنار یکدیگر قرار داده است. آقای خنجانی در ادامه صحبت هایش با بیان مشترکات تاریخی و فرهنگی بر متن موافقتنامه ۱۹۲۱ دوستی و همکاری میان افغانستان و ترکیه «رفاه و مشقت هر یک از این دو کشور به مثابه رفاه ومشقت هر دوی آنها میباشد” تاکید نمود. متعاقباً آقای عبدالله توپاچ ریس نهاد خیریه هلال ضمن تبریکی یکصد و سومین سالگرد امضأ معاهده دوستی و همکاری افغانستان – ترکیه، بر ارزش ها، تاریخ و مشترکات فرهنگی هر دو کشور نیز اشاره کرد. این محفل با نمایشگاه فرهنگی و نقاشی که به مناسبت این روز دایر گردیده بود با پذیرایی جمعی زیادی از مهمانان و صرف طعام افغانی پایان یافت.