• اشتراک در یکصد و نهمین سالگرد پیروزی جنگ چناق‌قلعه و روز گرامیداشت از سربازان این جنگ

    امیر محمد رامین سفیر افغانستان در جمهوری ترکیه امروز چهارشنبه مورخ ۵ ثور ۱۴۰۳ هجری خورشیدی در مراسم یکصد و نهمین سالگرد پیروزی جنگ چناق‌قلعه و روز گرامی داشت از سربازان این جنگ که در‌این ولایت برگزار گردیده بود، اشتراک و به ارواح شهدای این جنگ دعا نمود. این مراسم که در راستای ارجگذاری از شهدا و سربازان این جنگ همه ساله برگزار می گردد، با توجه به حضور أفغان ها در کنار برادران ترک خود درین جنگ‌، به عنوان یک روز بزرگ تاریخی در خاطره دو ملت گرامی داشته می شود. جنگ ولایت چناق‌قلعه میان متفقین به رهبری انگلستان و فرانسه علیه خلافت عثمانی در ۱۹ فبروری ۱۹۱۵ میلادی در تنگی ولایت چناق‌قلعه اتفاق افتاد که در جنوری ۱۹۱۶ با پیروزی ترکیه پایان یافت.